Sitemap: http://www.jrhcots.com/sitemap.xml

Pentru a putea fi autorizate, activitatile de realizare, functionare sau dezafectare a instalatiilor nucleare, sistemele de management al calitatii ale acestora trebuie sa fie autorizate de catre CNCAN.
Este obligatorie autorizarea sistemelor de management al calitatii in domeniul nuclear a activitatilor de proiectare, amplasare, procurare, constructie, montaj, punere in functiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile si sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalatiei nucleare.

Normele

Organizatii ce detin sistemul de management al calitatii autorizat CNCAN
Normele
?AUTORIZAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII

Este obligatorie autorizarea sistemului de management al calitatii in domeniul nuclear pentru activitatile de proiectare, amplasare, procurare, constructii-montaj, punere in functiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile si sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalatiilor nucleare (art. 24 Legea Legea 111/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
Autorizarea de catre CNCAN a sistemului de management al calitatii este preconditie pentru autorizarea activitatilor de realizare, functionare sau dezafectare a instalatiilor nucleare (art.18 lit. k Legea Legea 111/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).


REGLEMENTARI DE MANAGEMENT AL CALITATII
Cerintele de autorizare a sistemelor de management al calitatii sunt prevazute in Normele privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare aprobate prin Ordinul numarul 65 al Presedintelui CNCAN din 30 mai 2003. Cerintele sistemelor de management al calitatii sunt cuprinse in Normele aprobate prin Ordinele Presedintelui CNCAN numerele 66 ÷76 din 30 mai 2003 publicate in Monitorul Oficial nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, completate prin Ordinele presedintelui CNCAN nr. 286 si 287 din 27.08.2004, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 24.09.2004, emise in conformitate cu Legea nr. 111/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.?

ATESTARE / AUTORIZARE PERSONAL
Personalul cu functii in proiectarea, implementarea si evaluarea independenta a sistemului de management al calitatii al organizatiilor autorizate de CNCAN, precum si urmatoarele pozitii, dupa caz: persoana din cadrul conducerii responsabila pentru activitatea de constructii-montaj, persoana din cadrul conducerii responsabila pentru activitatea de punere in functiune, persoana din cadrul conducerii responsabila pentru activitatea de exploatare a instalatiilor nucleare, persoana din cadrul conducerii responsabila pentru activitatea de dezafectare, persoana care coordoneaza activitatea de autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatarea instalatiilor nucleare, trebuie sa fie atestate de catre CNCAN, conform articolului 12 din Normele privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la relizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare aprobate de catre Presedintele CNCAN prin Ordinul numarul 65 din 30 mai 2003.?

AVIZE / APROBARI DOCUMENTE
Societatile care detin autorizatie pentru sistemul de managementul calitatii trebuie sa trimita la CNCAN, in vederea analizarii si avizarii/aprobarii, urmatoarele categorii de documente, inclusiv reviziile acestora:
? Planul calitatii
? Proceduri pentru procese speciale
? Manualul calitatii si procedurile proceselor manageriale si functionale
? Planurile de audit intern si extern
? Alte documente?

SOCIETATI AUTORIZATE