Sitemap: http://www.jrhcots.com/sitemap.xml
Cooperarea interna?ional? ?n domeniul nuclear este un obiectiv esen?ial pentru instituirea unui regim sigur ?i eficient care s? asigure un nivel ?nalt de securitate nuclear? ?i constituie un pas important ?n ?mbun?t??irea sistemului de reglementare.
?
Cooperarea interna?ional? se realizeaz? prin programele de cooperare ale diverselor organiza?ii precum Agen?ia Interna?ional? pentru Energie Nuclear? (AIEA), Departamentul pentru Energie al Guvernului Statelor Unite ?i prin cooperarea cu organisme de reglementare din alte state precum: Argentina, Bulgaria, Canada, Fran?a, Italia, Macedonia, Polonia, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, SUA, etc. http://www.jrhcots.com/legislatie/tratate-acorduri-conventii/
?
Cooperarea prin ?ncheierea de acorduri bilaterale stabile?te cadrul legal de cooperare tehnic? cu institu?ii similare din alte state ?n domeniile privind securitatea nuclear?.

?