Sitemap: http://www.jrhcots.com/sitemap.xml
?Legi
?Norme si Ghiduri
?Ghiduri
?Inspectie si supraveghere
?Autorizare personal instalatii nucleare
?Regulament taxe si tarife
?Legislatie comunitara
?Tratate, acorduri, conventii

Potrivit prevederilor art.29 indice 1 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modific?rile ?i complet?rile
ulterioare, avizele de ?ncadrare a locurilor de munc? ?n condi?ii de-
osebite, al c?ror termen de valabilitate este data de 31 decembrie
2018, se men?in pan? la data de 1 septembrie 2021, data pan? la
care angajatorii au obliga?ia de a normaliza condi?iile de munc?.

Raportat la dispozi?iile actului normativ invocat, termenul de
valabilitate al avizelor de ?ncadrare a locurilor de munc? ?n condi?ii
deosebite se prelunge?te de drept ?n temeiul legii f?r? a se impune
emiterea unui nou aviz.