Sitemap: http://www.jrhcots.com/sitemap.xml

CNCAN asigur??derularea??n condi?ii optime a tuturor activit??ilor nucleare pe teritoriul Romaniei, contribuind la protejarea popula?iei, a personalului expus profesional, a pacien?ilor ?i, nu ?n ultimul rand, a mediului ?nconjur?tor de riscurile asociate derul?rii activit??ilor nucleare.

CNCAN contribuie la prevenirea riscurilor inadecvate pentru siguran?a na?ional?, la respectarea obliga?iilor interna?ionale asumate de Romania ?n acest domeniu, precum ?i la transmiterea informa?iilor ?n vederea asigur?rii transparen?ei ?n comunicare.

?n atingerea obiectivelor misiunii sale, CNCAN ader? la principiile unei activit??i corespunz?toare de reglementare, autorizare ?i control – independen??, deschidere, eficien?? – pe care le aplic? ?ntr-un mod realist ?i ?n concordan?? cu valorile ?i mediul organiza?ional.

Certificat de performanta energetica