Sitemap: http://www.jrhcots.com/sitemap.xml

Comisia Na?ional? pentru Controlul Activit??ilor Nucleare (CNCAN)?


Sediul principal:?

Adresa: Bd. Libert??ii, nr. 14, Sector 5, Bucure?ti, cod postal 050706

Harta?

Program de func?ionare: Luni-Joi 8:00-16:30, Vineri: 8:00-14:00?

?

Registratura ?i informa?ii:?

Telefon: 004 021 317 38 15?

?

Direc?ia Autorizare Utilizare Radia?ii Ionizante (DAURI):?

Telefon: 004 021 316 34 76?

?

Direc?ia Supraveghere Utilizare Radia?ii Ionizante (DSURI):?

Telefon: 004 021 316 04 26 ?

?

Direc?ia Rela?ii Interna?ionale ?i Comunicare:?

Telefon: 004 021 317 38 07 ?

?

Program de audien?e:?

Director DSURI: Luni – 13:00 – 15:00?

Director DAURI: Miercuri? – 10:00 – 12:00?

?

Sediul secundar:

Sediul-CNCAN-Afumati.jpg

Adresa:?Str. Lt. Zalic, nr. 4, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060214

Harta?

Program de func?ionare: Luni-Joi 8:00-16:30, Vineri: 8:00-14:00

Pre?edinte CNCAN

Program de audiente:?Joi – 14:00 – 16:00

?

Cabinet Pre?edinte

Telefon: 004 021 316 05 72

Fax: 004 021 317 38 87

?

Direc?ia Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN):

Telefon/fax: 004 021 316 24 41

Program de audien?e?Director DCCN: Miercuri? – 12:00 – 14:00

?

Direc?ia Economic?:

Telefon: 004 021 794 05 40

Compartiment achizitii 004 021 316 34 93

?

Compartimentul Juridic:

Telefon: 004 021 794 05 40

?

Compartimentul Resurse Umane:

Telefon: 004 021 794 05 40

?

Rela?ii Publice/Mass – media/Peti?ii:

Dna Felicia DR?GAN

Telefon: 004 021 316 05 72

Fax:004 021 317 38 87

Formular peti?ii

E-mail:??relatii.publice@cncan.ro, office@cncan.ro

?

Urgen?e Radiologice:

Telefon:004 021 351 50 89

Fax:004 021 351 50 90

Fax urgen??: 004 021 351 50 88

?

Pagina web: www.jrhcots.com?

Facebook: https://www.facebook.com/CNCAN.RO

Registratura:
telefon: 031 805 59 40

?